31 lipca 2011

Chcę szkoły z pasją

W szkole prowadzonej z pasją:

> Uczeń jest najważniejszy. Szkoła składa się z uczniów, a nie z klas. Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. W każdym uczniu drzemie jakiś talent. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój i sukces każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.

> Rodzic jest współtwórcą szkoły, troszczy się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci, oczekuje od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i we współpracy z rodzicami, wymaga tego od szkoły i od organu ją prowadzącego, interweniuje konstruktywnie, w trosce o potrzeby, możliwości i talenty każdego dziecka. Współpracuje ze szkołą, wzbogacając jej potencjał. Przy tym daje dzieciom pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.

> Nauczyciel rozbudza pasje uczniów, motywuje do nauki, odkrywa i rozwija ich talenty. Bez zaangażowanych i twórczych nauczycieli-pasjonatów, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć nie ma atrakcyjnej i pobudzającej uczniów do rozwoju szkoły.

> Dyrektor szkoły jest liderem postępu – od jego kompetencji, pasji i zaangażowania wiele zależy, bez niego niewiele się zdarzy. To z udziałem dyrektora, w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzą się dobre szkoły, czyli takie, które nie tylko dobrze uczą, ale też są przyjaznym miejscem i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli.

> Szkoła to nie tylko lekcje – to także atrakcyjna oferta pozalekcyjna współtworzona między innymi przez organizacje pozarządowe, które są jednym ze sposobów na wzbogacenie oferty szkoły, ucząc uczniów zaangażowania, współpracy, wolontariatu, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych lub rozwijając ich pasje i talenty.

Może to brzmi zbyt idealnie, ale są takie szkoły, takie organizacje, i warto je wspierać. Stąd ogłoszony niedawno przez MEN konkurs ofert SZKOŁA Z PASJĄ na wsparcie działań promujących współpracę między szkołami, a ich partnerami społecznymi oraz dwa inne konkursy, nazwane roboczo inicjatywami flagowymi MEN w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012:
• IV edycja konkursu Otwarta Szkoła;
• Konkurs Samorząd wspierający szkoły z pasją.

Te dwa konkursy mają przeprowadzić w tym roku organizatorzy wyłonieni konkursowo.

W ramach konkursu Otwarta Szkoła udało się dotychczas (po trzech latach i trzech edycjach jego realizacji) wyłonić i nagrodzić szereg fantastycznych przykładów lokalnej udanej współpracy szkół i organizacji pozarządowych. Mam przekonanie, że konkursowo wyłoniony organizator może doprowadzić do szerszego rozpropagowania idei tego konkursu i lepszego nagłośnienia tych wielu naprawdę dobrych praktyk, które już udało się w tym konkursie dostrzec.

Liczę, że środowiska przyjaznych szkołom (i przedszkolom!) organizacji pozarządowych znajdą w tych wymienionych inicjatywach dla siebie jakieś nowe możliwości.

Popularne posty