18 listopada 2014

Zaproszenie do tworzenia kolejnych Akademii Dobrej Edukacji

Stowarzyszenie Dobra Edukacja tworzy Program Dobrej Edukacji, którego celem jest jak najlepsze zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów.

Proponowana innowacja polega między innymi na zmianie metody pracy z uczniem – na odejściu od systemu klasowo-lekcyjnego i tradycyjnego oceniania oraz pełnej personalizacji procesu edukacji, także z wykorzystaniem nowych technologii.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w tworzenie naszej koncepcji lub kolejnych Akademii Dobrej Edukacji, pracujących zgodnie z Programem Dobrej Edukacji, serdecznie zapraszamy na Otwarte seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, adresowane głównie do kadry kierowniczej aktualnych i przyszłych Akademii Dobrej Edukacji, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2015 roku, w Warszawie. W programie planowane jest spotkanie robocze liderów zainteresowanych tworzeniem nowych Akademii, wyposażające ich w pakiet materiałów pomocniczych oraz program działania. Tematy, które będą dyskutowane na tym spotkaniu są następujące:
  1. Jak zorganizować otwarte spotkanie w swoim środowisku przybliżające ideę Akademii Dobrej Edukacji?
  2. Jak szukać lokalu dla przyszłej Akademii?
  3. Jak rozmawiać z rodzicami i rekrutować uczniów?
  4. Jak pozyskiwać do współpracy i przygotowywać nauczycieli?
  5. Jak planować budżet i organizację pracy Akademii?
  6. Jak zarządzać organizowaną Akademią?

Aktualna i przyszła kadra nauczycielska istniejących oraz tworzonych Akademii Dobrej Edukacji jest również zaproszona do wzięcia udziału 19-20 sierpnia 2015 roku w II Konferencji Techniki Dobrej Edukacji, współorganizowanej w Gdańsku przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W planie konferencji przewidziany jest dzień otwarty i dzień roboczy, służący budowaniu sieci współpracy nauczycieli Akademii Dobrej Edukacji.

Wszyscy zainteresowani nawiązaniem kontaktu w sprawie tworzenia nowej Akademii Dobrej Edukacji proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza: http://nowaakademia.dobraedukacja.edu.pl/. Dzięki temu będą Państwo otrzymywać informacje o dalszych szczegółach dotyczących organizowanego seminarium i konferencji.

12 października 2014

Dobra Edukacja działa już trzeci rok

Zaczynamy już trzeci rok działalności Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Stawiamy sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Swój czas liczymy w latach szkolnych.

W efekcie nawiązanej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych została stworzona koncepcja modelowych innowacyjnych placówek edukacyjnych. Akademie Dobrej Edukacji – innowacyjne szkoły przyszłości prowadzone przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja – od września 2013 roku zaczęły działać w Gdańsku i w Warszawie.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14 był jedynie aktywny zespół akademicki, który tworzył założenia Programu Dobrej Edukacji oraz po kilku uczniów zainteresowanych edukacją zgodnie z tą tworzoną koncepcją w Warszawie i w Gdańsku. W roku szkolnym 2014/15 uczniów jest około pięć razy więcej i zaczyna organizowanie się kolejna Akademia Dobrej Edukacji – w Józefowie. Zgłaszają się grupy inicjatywne, zainteresowane tworzeniem następnych Akademii.Wypracowywaniem oraz upowszechnianiem Programu Dobrej Edukacji od października 2014 roku zajmuje się Instytut Dobrej Edukacji, który powstał na bazie funkcjonującej od roku Poradni Akademii Dobrej Edukacji. Obok Poradni, częścią Instytutu Dobrej Edukacji jest też niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego – Centrum Ustawicznej Dobrej Edukacji, którego koncepcja powstała we współpracy z organizacją pracodawców Pracodawcy Pomorza, oraz z Fundacją Integralia.

Aby podsumować pierwszy rok swojej aktywności, członkowie Stowarzyszenia Dobra Edukacja 8 lutego 2014 roku spotkali się na walnym zebraniu w Warszawie. Współorganizowaliśmy też potem w sierpniu w Gdańsku konferencję Techniki Dobrej Edukacji.

Kolejne walne zebranie wstępnie planujemy na koniec stycznia 2015 roku i zamierzamy je połączyć z seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, które chcemy zorganizować w Warszawie. Już zapraszamy, choć o szczegółach będziemy informować pewnie na początku 2015 roku.

Zainteresowanych współpracą z Instytutem Dobrej Edukacji lub Stowarzyszeniem Dobra Edukacja, czy tworzeniem kolejnych Akademii Dobrej Edukacji, prosimy o kontakt mailowy: biuro@dobraedukacja.edu.pl.

26 maja 2014

Tworzymy Akademie Dobrej Edukacji

Rok temu mieliśmy jedynie aktywny zespół akademicki, który tworzył założenia Programu Dobrej Edukacji oraz po kilku uczniów zainteresowanych edukacją zgodnie z tą tworzoną koncepcją w Warszawie i w Gdańsku. W kolejnym roku szkolnym uczniów pewnie będzie trochę więcej, ale być może również rozpoczną pracę kolejne Akademie.

Rozmaite powody skłaniają różne środowiska do zainteresowania się podjęciem próby wdrażania naszej koncepcji. Wszystkich łączy zainteresowanie metodami edukacji przyszłości, a są wśród nich:
  • osoby dysponujące pomieszczeniami, w których prowadzona jest ciekawa edukacja pozaszkolna, 
  • twórczy nauczyciele poszukujący pracy, 
  • rodzice niezadowoleni z edukacji, którą ich dzieci otrzymują obecnie w szkołach, w tym także rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. 

Najbardziej zaawansowana w tworzeniu swojej Akademii jest obecnie grupa z Józefowa. Ma już swój odrębny adres: ade.jozefow@dobraedukacja.edu.pl. Każda grupa jest inna i ma inny potencjał. Jest szansa, że kolejne Akademie powstaną w dzielnicach Warszawy – na Ursynowie i na Białołęce (obecnie jesteśmy jedynie na Woli), a także w Piasecznie, w Tczewie, w Bydgoszczy i w Poznaniu. Raczej zaczną dopiero za rok – od września 2015 roku, ale może którejś z nich się uda i wcześniej.


Budynek, w którym jest tworzona Akademia Dobrej Edukacji w Józefowie
Przygotowaliśmy materiały pomagające prowadzić nabór uczniów i nauczycieli. Aby zacząć pracę pod szyldem kolejnej Akademii trzeba wykonać kilka kroków. Po pierwsze, znaleźć mające pedagogiczne kwalifikacje osoby głównych organizatorów, zarówno Akademii Dobrej Edukacji, jak i punktu Poradni Akademii Dobrej Edukacji, bo taki punkt pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie działał w każdej Akademii. Po drugie, znaleźć lokal, który może być najpierw miejscem dyżurów rekrutacyjnych, a potem stałym miejscem spotkań uczniów i nauczycieli. Zaczynamy od pracy wolontariackiej, decydujemy się na stałe zobowiązania, jak wynajęcie lokalu i zatrudnienie nauczycieli, dopiero, gdy mamy pewną początkową liczbę zainteresowanych uczniów. Warunkiem utworzenia nowej Akademii jest też uczestniczenie jej przyszłej kadry w warsztatach programowych, szkoleniach oraz stażach lub praktykach w obecnie funkcjonujących Akademiach.


Osoba kierująca tworzeniem Akademii Dobrej Edukacji w Józefowie, Magdalena Sulińska, z Beatą Staniszewską i Katarzyną Hall, reprezentującymi Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja

Proponujemy zarządzanie społecznościowe, dążenie do powołania samodzielnego, lokalnego oddziału naszego Stowarzyszenia Dobra Edukacja, odpowiadającego za kolejną, tworzoną Akademię. Zainteresowanych tworzonymi i rozwijanymi Akademiami prosimy o kontakt: biuro@dobraedukacja.edu.pl. Zapraszamy do współpracy!

20 lutego 2014

Dlaczego od 2009 roku obowiązywała zmieniona podstawa programowa?

Rzeczpospolita komentuje obecnie przyczyny i sposób przygotowywania zmiany podstawy programowej w 2009 roku. Warto zacząć od tego, że efekty zmian programowych wprowadzonych w 2009 roku - istotny wzrost wyników edukacyjnych polskich uczniów (widoczny miedzy innymi w badaniach miedzynarodowych PISA) - pokazały, że zespół przygotowujący i rekomendujacy te zmiany był kompetentny, że wybrano naprawdę bardzo dobrych ekspertów, którzy pomogli przygotować zmiany podnoszące efektywność polskiego systemu edukacji. 

Rekomendacje, dotyczące zasadności i kierunku zmian w podstawie programowej i systemie egzaminacyjnym, zostały jeszcze przygotowane podczas rządów PiS, przez powołaną wtedy grupę ekspertów, w skład której wchodzili: dr Stanisław Sławiński (wtedy wiceminister), Mirosław Sawicki (były minister i były dyrektor CKE), prof. Michał Federowicz (szef badań PISA w Polsce), prof. Krzysztof Konarzewski (m.in. kierujący monitorowaniem reformy systemu edukacji z 1999 roku), dr Roman Dolata (kierujący badaniami nad EWD), prof. Zbigniew Marciniak (przewodniczył wówczas Państwowej Komisji Akredytacyjnej), Marek Legutko (wtedy dyrektor CKE). Na początku mojej ministerialnej pracy do mnie z tymi rekomendacjami dotarli, spotykałam się z nimi i dyskutowałam o tych ich rekomendacjach, uznałam je za uzasadnione. 

Profesor Zbigniew Marciniak został wiceministrem, który otrzymał zadanie przygotowania odpowiedniej do opinii ekspertów zmiany programowej. Wywiązał sie z niego znakomicie. Zespół ekspertów przygotowujących podstawę programową był kompletowany pod kierownictwem ministra Marciniaka, zawierał osoby ze środowisk akademickich, rekomendowane przez środowiska naukowe, praktyków rekomendowanych przez organizacje pozarządowe, w tym także ekspertów rekomendowanych przez Polską Izbę Książki. W tych wszystkich grupach znajdowały się również osoby współpracujące z wydawnictwami edukacyjnymi. Z powodu swojej drogi zawodowej znałam osobiście od wielu lat wiele osób powołanych do zespołu ekspertów przygotowujących podstawę programową. Minister Marciniak z tytułu swojej poprzedniej aktywności w Komisji Akredytacyjnej znał także doskonale potencjał poszczególnych środowisk akademickich, wybrał z wielką starannością osoby kierujące poszczególnymi podzespołami programowymi. 

Najlepszych ekspertów od nauczania poszczególnych przedmiotów jest ograniczona liczba. Osoby, które są tymi dobrymi ekspertami od nauczania poszczególnych przedmiotów, znają się od lat, ze współpracy na różnych polach. Wiele tych samych osób uczestniczyło razem w różnych zespołach eksperckich na przestrzeni przynajmniej kilkunastu ostatnich lat. Z uwagi na to, że całe swoje życie zawodowe zajmowałam się edukacją: w czasie gdy premierem był Jerzy Buzek, byłam także członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji, uczestniczyłam też jako ekspert edukacyjny w pracach nad poprzednią podstawą programową (która weszła w życie od 1999 roku), znam osobiście wiele osób zajmujących się naukowo edukacją, a także współpracujących z różnymi wydawcami edukacyjnymi. 

Oczywiste jest, że najlepsi eksperci piszą lub recenzują materiały edukacyjne, że mogą się tym  zajmować. Dlatego przygotowując podstawę programową dbaliśmy bardzo o transparentność tych prac. Została utworzona specjalna strona internetowa, na której publikowane były efekty prac nad podstawą, na każdym ich etapie. Poprzez te stronę wszyscy mogli zgłaszać swoje uwagi, a powołani eksperci byli zobowiązani je czytać i się do nich odnosić. Przez ponad pół roku wszyscy zainteresowani, w tym pewnie również wszelcy przyszli autorzy nowych podręczników oraz tysiące nauczycieli, czytali kolejne wersje projektu, nadsyłali proponowane poprawki, zadawali pytania, zgłaszali uwagi. 

Prace nad podstawą programową prowadzone w 2008 roku były największą internetową konsultacją w dziejach polskiej edukacji, a pliki z projektem podstawy zostały bardzo często pobieranymi plikami. Brało w tych konsultacjach udział wiele tysięcy osób. Eksperci wykonali gigantyczną pracę uwzględnienia setek uwag do każdego przedmiotu. Oczywiście zawsze można zarzucić, że jeszcze jakiegoś wybitnego eksperta nie wzięto do zespołu, że jakieś konkretne drobne sformułowanie mogło być ujęte lepiej. Zawsze może być lepiej. Podpisałam sie pod tym dokumentem jako minister, mając najgłębsze przeświadczenie, w oparciu o swoją wiedzę i znajomość środowiska edukacyjnego w tamtym czasie, że dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby wyłonić możliwie najlepszy zespół ekspercki oraz uwzględnić wszelkie zgłaszane wtedy mądre uwagi i pomysły. Prawie cały 2008 rok był na to, aby się tymi pracami zainteresować, zabrać głos w konsultacjach. Każdy mógł to zrobić. Robili to wszyscy najbardziej zaangażowani i naprawdę zainteresowani jakością polskiego systemu eduakcji. Dobrze, aby wiedzieli o tym ci, którzy zaczęli się interesować tematem dopiero długo po rozpoczęciu wdrażania podstawy programowej.

Popularne posty