Biografia

Katarzyna Hall urodziła się 15 marca 1957 roku w Gdańsku, kształciła się również w Gdańsku: ukończyła Szkołę Podstawową nr 68, VIII Liceum Ogólnokształcące i - w 1979 roku - studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

W sierpniu 1980 roku podjęła swoją pierwszą pracę w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku. W latach 1984-1989 pracowała w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uczyła przyszłych nauczycieli matematyki oraz prowadziła prace badawcze nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki.

W 1989 roku zaangażowała się w tworzenie oświaty niepublicznej. Zorganizowała zespół pracowników naukowych Trójmiasta, który opracował koncepcję programową pierwszego prywatnego liceum w regionie, Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Była wśród założycieli Gdańskiej Fundacji Oświatowej i Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Fundacja powołała do życia w 1989 roku Gdańskie Liceum Autonomiczne. Katarzyna Hall została jego pierwszym dyrektorem. W 1995 roku Fundacja utworzyła Sopocką Autonomiczną Szkołę Podstawową. Obecnie jest organizacją o statusie pożytku publicznego prowadzącą kilka szkół i poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Katarzyna Hall publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej". Jest autorką wielu artykułów o tematyce edukacyjnej. Była redaktorką zespołu, który opracował pakiety programów nauczania dla zreformowanej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum znane pod nazwą "Klocki Autonomiczne" oraz redaktorką naczelną wychodzącego w latach 1999-2002 kwartalnika "Klocki Autonomiczne w szkole", wydawanego przez Gdańską Fundację Oświatową. W latach 1999-2001 była członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej.

Zrezygnowała z zarządzania Fundacją, obejmując 13 lutego 2006 roku stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, które zajmowała do listopada 2007 roku, do dnia zostania Ministrem Edukacji Narodowej.

16 listopada 2007 roku została powołana na funkcję ministra edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska. W wyborach w 2011 roku została bezpartyjną kandydatką do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej i uzyskała mandat poselski. 18 listopada 2011 roku zakończyła urzędowanie jako minister.

W Sejmie należała do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Była przewodniczącą Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania i wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przystąpiła również do Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego, Parlamentarnego Zespołu ds. Unii Metropolii, Parlamentarnego Zespołu Pomorskiego, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, której była przewodniczącą.

Została przewodniczącą Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych, który został powołany z inicjatywy Parlamentrnej Grupy ds. Autyzmu Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2012 r., i skupiał parlamentarzystów, przedstawicieli kilku resortów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Zespół pracował nad przygotowaniem propozycji rozwiązań systemowych w zakresie mieszkalnictwa, opieki całodobowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej i integracji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Przygotowywane rozwiązania miały na celu m.in. poprawę dostępności wymienionych wyżej usług dla osób niepełnosprawnych, których funkcjonowanie, zarówno w czynnościach codziennych i osobistych, jak też w życiu społecznym i zawodowym jest szczególnie uzależnione od otrzymania pomocy innych osób.

Katarzyna Hall była też członkinią Rady Fundacji "Dorastaj z nami" - od momentu powstania Fundacji w 2010 roku do listopada 2015 roku - zajmującej się wspieraniem procesu edukacyjnego dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej. Od grudnia 2015 roku do sierpnia 2016 roku zajmowała się koordynowaniem projektu pomocy edukacyjno-rozwojowej tej Fundacji.

Znalazła się wśród założycieli Stowarzyszenia "Dobra Edukacja". Na zebraniu założycielskim 2 czerwca 2012 roku została wybrana prezeską tego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Koncepcja modelowych innowacyjnych placówek edukacyjnych została stworzona przez Stowarzyszenie w pierwszym roku jego działania, w efekcie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych. W kolejnym roku rozpoczęło się badanie w działaniu - dwie pierwsze Akademie Dobrej Edukacji zaczęły swoje funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest obecnie organem prowadzącym przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę doskonalenia nauczycieli. Katarzyna Hall kieruje obecnie Akademią Dobrej Edukacji w Gdańsku - zespołem szkół i Instytutem Dobrej Edukacji - zespołem placówek oświatowych, prowadzonych prez Stowarzyszenie.

W lipcu 2015 roku Katarzyna Hall poinformowała o zamiarze zakończenia kariery politycznej i skupieniu się na działalności eksperckiej i doradczej oraz na rozwijaniu oferty współtworzonego przez siebie Stowarzyszenia "Dobra Edukacja".

Od 28 grudnia 1996 roku jest żoną Aleksandra Halla, za którego wyszła za mąż jako wdowa po zmarłym 27 stycznia 1992 roku wybitnym matematyku Janie Tryba. Ma trzech synów i trzy wnuczki. Na stałe mieszka od 1979 roku w Sopocie.

Popularne posty