22 czerwca 2017

Świadectwo szkolne

Zwyczajowo w ostatni dzień zajęć szkolnych uczniowie otrzymują świadectwa. Jakie i dla kogo ten dokument ma znaczenie? Czy ktoś nas, dorosłych pyta o to, jakie stopnie mieliśmy w V klasie szkoły podstawowej lub I liceum? Czy ma to jakiś związek z późniejszymi naszymi sukcesami lub błędami? Które świadectwa są czymś więcej niż tylko pamiątką dla rodziny?

W wielu krajach informacje o promocji do następnej klasy wyglądają dużo mniej urzędowo niż u nas. Dokumentem świadczącym o poziomie wykształcenia jest jedynie świadectwo ukończenia szkoły i to ono ma dla dalszej kariery jakieś znaczenie, jeśli absolwent danej szkoły ubiega się o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla lub o pracę.

Świadectwa po klasach nie-końcowych, nawet jeśli uczeń zmienia szkołę, tak naprawdę są mało istotne - nie polega się tu na świadectwach - szkoła szkole w takim wypadku musi przekazać arkusz ocen ucznia, w którym jest cała najważniejsza dokumentacja jego szkolnych losów.

Emocje towarzyszące świadectwom bywają mimo wszystko duże. Jedni mają na nich pasek (wyróżnienie) inni nie. Jeszcze inni nie mogą ich otrzymać, gdyż czeka ich egzamin poprawkowy lub mają wydłużony etap edukacyjny.

W Akademiach Dobrej Edukacji staramy się podsumować rok szkolny pokazując indywidualne sukcesy uczniów, mierzone trochę inną miarą niż stopnie szkolne. Każdy uczeń Akademii ma swojego mentora i zdecydowana większość jest ze swojej współpracy z mentorem zadowolona. Mentorzy starają się poznać i docenić indywidualne sukcesy swoich podopiecznych podsumowując swoją z nimi współpracę.

Administracyjny obowiązek oceniania i promowania staramy się zobaczyć trochę obok naszej szkolnej codzienności. Publicznie i uroczyście postanowiliśmy wręczać jedynie świadectwa końcowe, bo fakt ukończenia szkoły jest konkretnym sukcesem, potrzebnym na dalszej drodze. Świadectwa wcześniejsze postanowiliśmy traktować jako dokument do dostarczenia uczniowi i jego rodzicom zgodnie z obowiązującym prawem, ale bez szczególnego eksponowania jego znaczenia. Możemy docenić ucznia za ileś jego osiągnięć także bez świadectwa.

Dziś w gdańskiej Akademii - dzień przed formalnym zakończeniem roku szkolnego - zorganizowaliśmy uroczystość, na której każdy uczeń otrzymał dyplom przygotowany przez jego mentora i drobny książkowy upominek dostosowany do jego zainteresowań. Dopiero dzień później można odebrać świadectwo lub otrzymać je pocztą. Dyplomy zostały przygotowane z wykorzystaniem rysunków uczniowskich wybranych w ogólnoszkolnym konkursie. Oto jeden z wykorzystywanych szablonów:

Więcej o funkcjonowaniu ucznia w Akademiach Dobrej Edukacji można przeczytać tutaj.3 czerwca 2017

Edukacja spersonalizowana

Personalizację należy rozumieć nie tylko jako indywidualne dostosowanie metod czy tempa pracy, ale przede wszystkim jako zaplanowanie dla każdego ucznia indywidualnych osiągnięć edukacyjnych – spersonalizowana edukacja to różne cele dla różnych uczniów. Potrzebne jest organizowanie edukacji w sposób pozwalający każdemu uczniowi na osiąganie w optymalny dla siebie sposób i we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę swoich sił.

To przekonanie stało u podstaw myślenia organizatorów Akademii Dobrej Edukacji. Nasz kierunek na edukację spersonalizowaną jest niezależny od zmian systemu szkolnego. Planowanie pracy podążające za uczniem, jego potrzebami i predyspozycjami, pomoc w przezwyciężaniu trudności, rozwijanie talentów, rozbudzanie pasji, są możliwe w każdej szkolnej strukturze. Rozwijając Program Dobrej Edukacji spotykamy się z coraz większym zainteresowaniem. Nasze szkoły - Akademie Dobrej Edukacji - funkcjonują w Gdańsku, Warszawie, Jarocinie i Jabłonnie. Inicjatorami ich powstania byli nauczyciele-rodzice pragnący dla swoich dzieci edukacji dostosowanej do potrzeb oraz nauczyciele-naukowcy, poszukujący dobrych, przyszłościowych rozwiązań edukacyjnych. Główną trudnością w rozwoju Akademii pod tymi adresami jest obecnie ograniczona powierzchnia lokali szkolnych, gdyż aby pomieścić wszystkich zainteresowanych i zorganizować im edukację w sposób naprawdę odpowiedni, stale potrzebujemy coraz więcej miejsca.

Chcąc upowszechniać podstawy naszej działalności i podnosić kompetencje kadr oświatowych, zostaliśmy współorganizatorami - razem z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych - studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej. Zapisując się na nie w kolejnym roku będzie można też dodatkowo nabyć kwalifikacje pedagogiczne lub kwalifikacje do zarządzania oświatą, lub z zakresu pedagogiki specjalnej (ten ostatni kierunek będzie proponowany w tym roku po raz pierwszy).

Uczestnicy studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej w roku akademickim 2016/17.

Jesteśmy nastawieni na rozwój naszej koncepcji i metod pracy bez względu na oświatowe zmiany prawne i strukturalne. Powstaje właśnie strona z naszym programem dostosowanym do wprowadzanych zmian prawnych. Postaraliśmy się na niej w sposób możliwie najprzystępniejszy opisać, jak w Akademiach funkcjonuje uczeń, rodzic i nauczyciel. Przymierzając się do pełnienia tych ról w naszych Akademiach, warto zacząć od przeczytania tych tekstów.
Analiza ze strony: http://dobraedukacja.edu.pl/instytut/.


Popularne posty