19 września 2017

Nadzieja w nauczycielach

Rok szkolny się zaczął. Za pracujacymi w szkołach czas pierwszych przymiarek - do nowych uczniów, do nowych podstaw programowych, często do pracy w trochę innych zespołach nauczycielskich. Bez względu na to, ile wokół zawirowań w przygotowaniu się do tego nowego roku szkolnego, do różnych zewnętrznych okoliczności, pamiętajmu o jednym: my - nauczyciele, jesteśmy tacy sami, jak przedtem. Mamy te same: wiedzę, pasję, serce dla naszych wychowanków. Możemy z tego wszystkiego robić taki sam użytek, jak wcześniej, albo i lepszy, bo bogatszy o kolejne nasze doświadczenia.

To my wybieramy materiały edukacyjne, według których pracujemy, jeśli jakieś podręczniki wydają nam się niedobre, możemy pracować też bez nich, po swojemu rozkładając akcenty w programowych treściach, dobierając materiały z różnych źródeł.

To my poznajemy bezpośrednio naszych uczniów, widzimy ich zdolności, trudności, bariery, chęci, potrzeby rozwojowe, możemy za tymi ich potrzebami podążać, szukać najlepszych dróg do ich umysłów i serc. Rozbudzajmy pasje, odkrywajmy talenty, bez względu na to, w jakich ramach organizacyjnych znaleźliśmy się obecnie.

Przed nami kilka lat dużych zawirowań organizacyjnych w całym systemie oświaty. Zostawmy myślenie o tym wszystkim, gdy stajemy oko w oko z naszym uczniem i jego potrzebami. On potrzebuje dobrego przewodnika w poszukiwaniu skarbu wiedzy tu i teraz. Bądźmy nim, bez względu na to, czy uważamy, że szkoła była lepiej pomyślana i zorganizowana kilka lat temu, czy też uważamy, że będzie lepiej zorganizowana za kilka lat. Nasz uczeń nie trafi do nas za kilka lat, ani też nie pożegnał się ze szkołą kilka lat wcześniej. Dla niego jest tylko tu i teraz. Nie wie, że może być / było / będzie / lepiej / gorzej. Jego chwila na edukację jest jedna. Z nami. Możemy ochronić go przed tym zewnętrznym systemowym wirem, będąc nauczycielem z pasją. Ocalmy pasję. To w nauczycielach nadzieja.

27 sierpnia 2017

Metoda

Przez kolejne lata, wielokrotnie zbieraliśmy tworzących i realizujących nasz Program Dobrej Edukacji, aby o Założeniach swojej pracy rozmawiać, także starać się promować własne metody.

Zaczynamy w naszej pracy nowy rozdział, wymuszony zewnętrzną sytuacją prawną, wymagający dużej mobilizacji. Konsolidujemy siły. Modernizujemy nasza koncepcję edukacyjną, jednocześnie z konieczności dostosowując ją do zmieniającego się oświatowego prawa. To nasza “ucieczka do przodu”. Pewnie za rok lub dwa zaczniemy się znowu dzielić tą naszą koncepcją i o niej publicznie debatować.

Stowarzyszenie Dobra Edukacja powstało w 2012 roku. Postawiło sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Koncepcja modelowych innowacyjnych placówek edukacyjnych została stworzona przez Stowarzyszenie w pierwszym roku jego działania.

Na wiosnę 2013 roku, oraz w trakcie roku szkolnego 2013/14, w którym rozpoczęło się badanie w działaniu - zaczęły działać pierwsze Akademie Dobrej Edukacji - nasze spotkania miały jeszcze charakter seminaryjny, wewnętrzny, choć angażowały sporą grupę specjalistów akademickich. Wśród nich dominowali przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2014, 2015 i 2016, pod koniec sierpnia, organizowaliśmy w Gdańsku (wspólnie z Wydziałem Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego) szersze, publiczne debaty dotyczące nowych dróg w edukacji - konferencje Techniki Dobrej Edukacji - http://technikidobrejedukacji.blogspot.com/. Podtytuły kolejnych konferencji to:
2014 - Nowe trendy w edukacji
2015 - Personalizacja - wyzwania i narzędzia
2016 - Współpraca

Charyzmatyczny profesor Dylak
- III Techniki Dobrej Edukacji
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy nas wielokrotnie, w kolejnych debatach, seminariach i konferencjach inspirowali, przyjmowali nasze zaproszenia, byli dla nas ważnymi punktami odniesienia. Pozwolę sobie tu wspomnieć niektórych autorów wprowadzających wystąpień plenarnych. Na pierwszej naszej konferencji prof. Jolanta Choińska-Mika mówiła o dzisiejszym uczniu - niezwyczajnym, który to termin wielokrotnie wracał w naszych dyskusjach. Na kolejnych Konferencjach szczególnie dali się zapamiętać: prof. Henryk Mizerek, prof. Stanisław Dylak, dr Marek Kaczmarczyk i prof. Lech Mankiewicz. Przez kolejne lata ważnymi moderatorami naszych dyskusji byli: prof. Małgorzata Żytko, prof. Urszula Bartnikowska, dr Barbara Murawska, dr Magdalena Szpotowicz, dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, prof. Marek Bednarczyk, dr Hanna Furmańczyk, dr Barbara Wolnik, prof. Aneta Lewińska, prof. Tomasz Frołowicz, dr Iwona Bonisławska. We wdzięcznej pamięci mam dużo dłuższą listę nazwisk (na ogół wymienionych w programach naszych konferencji).Nasza publiczność - III Techniki Dobrej Edukacji
Nasz sposób działania,tak jak i wszystkich innych szkół, trzeba stale do wchodzących zmian prawnych dostosowywać. Zmiany prawne następujące w systemie edukacji traktujemy zawsze jako mobilizujący impuls do zintensyfikowania i przyspieszenia prac nad ciągle prowadzonym ulepszaniem i doskonaleniem naszej koncepcji. Tym razem jednak wchodząca zmiana wymaga bardzo dużej mobilizacji. Dlatego w tym roku wszyscy realizujący nasz Program spotykają się w sierpniu razem roboczo, bez zaproszonych gości. To spotkanie sierpniowe było poprzedzone innymi wewnętrznymi spotkaniami i wspólnymi pracami na odległość, prowadzonymi od stycznia tego roku.

Marek Kaczmarczyk - biologia wyjątkowości
na III Technikach Dobrej Edukacji
Cała kadra wszystkich naszych Akademii Dobrej Edukacji spotyka się w dniach 28-30 sierpnia, aby przyjąć ostateczną wersję Programu Dobrej Edukacji, obowiązującą w Akademiach od roku szkolnego 2017/18 oraz się jak najlepiej do realizacji tego zmienionego Programu przygotować. Program jest umieszczony na stronie Instytutu Dobrej Edukacji: http://dobraedukacja.edu.pl/instytut/. Zakładki o funkcjonowaniu ucznia, współpracy z rodzicami i warsztacie pracy nauczyciela szczególnie polecam uwadze zainteresowanych naszymi metodami pracy.

Popularne posty