19 sierpnia 2018

Zapraszam na Kołobrzeską

Prawie 30 lat temu, na wiosnę 1989 roku, zajęłam się zakładaniem pierwszego niepublicznego liceum na Pomorzu. Jego pierwszy adres to była Kołobrzeska 25E w Gdańsku. Dwa lata później szkoła przeprowadziła się na ulicę Osiek i stała się znana już pod tamtym adresem.

Od września 2018 roku symbolicznie wrócę w tę okolicę, przenosząc na Kołobrzeską Instytut Dobrej Edukacji oraz Liceum ADE i Szkołę Podstawową ADE. Obecnie trwają tam remonty, cała kadra wyjeżdża się szkolić w dniach 21-23 sierpnia, ale od 1 września zaczynamy aktywność na Kołobrzeskiej. 

Zapraszam do odwiedzenia tych nowych adresów na Kołobrzeskiej wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy wraz ze mną w latach 1989 i 1990 tam w pobliżu zaczynali pracę.  Może spróbujemy razem zorganizować 30-lecie tego wydarzenia?


10 sierpnia 2018

Artykuł Artura Grabka z 10 sierpnia 2018 zamieszczony na stronie Wprost

W artykule stwierdza się, że przygotowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego wypracowanej na zamówienie MEN w 2009 roku przez około 140 ekspertów kosztowało około 700 tys. złotych. Natomiast przygotowanie podstawy programowej w ostatnim czasie na zlecenie Anny Zalewskiej wykonywało około 170 osób i kosztowało to 831 tys. złotych.

Efektem tej pierwszej zmiany było awansowanie Polski do grupy krajów europejskich osiągających najwyższe wyniki edukacyjne. Trudno powiedzieć, czy kolejna zmiana spowoduje przynajmniej utrzymanie pozycji w tej grupie.

Autor w artykule zajął się zarobkami kilku osób fizycznych - członków zespołu wypracowującego podstawę programową z 2009 roku. Niektóre z tych osób były jednocześnie lub później zatrudnione w Instytucie Badań Edukacyjnych lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie etatowo zajmowały się, zgodnie ze swoimi wysokimi kompetencjami, pracami badawczymi czy koncepcyjnymi lub szkoleniowymi.

Zsumowanie wszystkich zarobków osób będących członkami zespołu wypracowującego podstawę programową w różnych budżetowych jednostkach merytorycznych w latach 2008-2016 i przedstawienie ich jako kosztu podstawy programowej jest istotnym nadużyciem. Naturalne jest poszukiwanie do przygotowania podstawy programowej najlepszych specjalistów, którzy jednocześnie poza tym są zatrudnieni w jednostkach zajmujących się edukacją.

Osoby pracujące w zespole pracującym na rzecz minister Anny Zalewskiej też świadczą obecnie pracę w jednostkach budżetowych powiązanych z MEN. W szczególności na przykład przygotowaniem części podstawy programowej dotyczącej języków obcych zajmowali się dr Marcin Smolik - dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dr Paweł Poszytek - dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ich pensji pan redaktor Grabek do sumy kosztów podstawy przygotowywanej przez minister Zalewską nie dodał...

28 kwietnia 2018

Ewaluacja w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku

Najstarsze Akademie Dobrej Edukacji - w Gdańsku i w Warszawie - działają już piąty rok.  Akademie w Jarocinie i Jabłonnie są w trzecim roku swojego istnienia. W tym roku najprawdopodobniej powstaną kolejne Akademie - w Pruszczu Gdańskim i w Koszalinie. Ich dokumenty zostały już przygotowane a rejestracja jest w toku.

Nasze metody pracy wzbudzają spore zainteresowanie, ale spotykamy też głosy sceptyków. Więcej o naszej historii pisałam tu ostatnio w styczniu. Każda z naszych szkół przechodziła po uruchomieniu kuratoryjną kontrolę, ale w tym roku po raz pierwszy spotkała nas kuratoryjna zewnętrzna ewaluacja. Odbyła się w Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku i dotyczyła spełniania dwóch wymagań:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Byliśmy bardzo ciekawi, jak zewnętrzni ewaluatorzy ocenią nasz sposób pracy, stosowane przez nas jednak nietypowe rozwiązania organizacyjne, statutowe, programowe. Wnioski z ich pracy są oparte o analizę naszych dokumentów, ankiety i wywiady robione z naszymi uczniami, rodzicami i pracownikami. Przeczytaliśmy je z przyjemnością. Teraz, zapraszając kolejnych uczniów do naszej Akademii w Gdańsku, możemy opowiedzieć, jak w niej jest, cytując te wnioski z ewaluacji:


Popularne posty