18 listopada 2014

Zaproszenie do tworzenia kolejnych Akademii Dobrej Edukacji

Stowarzyszenie Dobra Edukacja tworzy Program Dobrej Edukacji, którego celem jest jak najlepsze zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów.

Proponowana innowacja polega między innymi na zmianie metody pracy z uczniem – na odejściu od systemu klasowo-lekcyjnego i tradycyjnego oceniania oraz pełnej personalizacji procesu edukacji, także z wykorzystaniem nowych technologii.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w tworzenie naszej koncepcji lub kolejnych Akademii Dobrej Edukacji, pracujących zgodnie z Programem Dobrej Edukacji, serdecznie zapraszamy na Otwarte seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, adresowane głównie do kadry kierowniczej aktualnych i przyszłych Akademii Dobrej Edukacji, które odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2015 roku, w Warszawie. W programie planowane jest spotkanie robocze liderów zainteresowanych tworzeniem nowych Akademii, wyposażające ich w pakiet materiałów pomocniczych oraz program działania. Tematy, które będą dyskutowane na tym spotkaniu są następujące:
  1. Jak zorganizować otwarte spotkanie w swoim środowisku przybliżające ideę Akademii Dobrej Edukacji?
  2. Jak szukać lokalu dla przyszłej Akademii?
  3. Jak rozmawiać z rodzicami i rekrutować uczniów?
  4. Jak pozyskiwać do współpracy i przygotowywać nauczycieli?
  5. Jak planować budżet i organizację pracy Akademii?
  6. Jak zarządzać organizowaną Akademią?

Aktualna i przyszła kadra nauczycielska istniejących oraz tworzonych Akademii Dobrej Edukacji jest również zaproszona do wzięcia udziału 19-20 sierpnia 2015 roku w II Konferencji Techniki Dobrej Edukacji, współorganizowanej w Gdańsku przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Informatyki w Gdańsku Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. W planie konferencji przewidziany jest dzień otwarty i dzień roboczy, służący budowaniu sieci współpracy nauczycieli Akademii Dobrej Edukacji.

Wszyscy zainteresowani nawiązaniem kontaktu w sprawie tworzenia nowej Akademii Dobrej Edukacji proszeni są o zgłoszenie się poprzez wypełnienie krótkiego formularza: http://nowaakademia.dobraedukacja.edu.pl/. Dzięki temu będą Państwo otrzymywać informacje o dalszych szczegółach dotyczących organizowanego seminarium i konferencji.

Popularne posty