5 czerwca 2011

Kongres Polskiej Edukacji

Zapraszam do oglądania transmisji online z Kongresu Polskiej Edukacji, organizowanego w dniach 5-6 czerwca 2011 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych:
http://kongres.ibe.edu.pl/transmisja

Link będzie aktywny od momentu rozpoczęcia Kongresu
- od godz. 13.30, 5 czerwca.

Dyrektor IBE na stronie kongresu napisał:

Widzimy potrzebę podjęcia szerokiej debaty nad wyzwaniami stojącymi przed edukacją w perspektywie najbliższych dwudziestu lat. Debaty, która bierze pod uwagę znaczenie edukacji w strategii rozwoju kraju i opiera się na zbadanych faktach. Mamy zamiar organizować raz na dwa lata duże spotkanie tych wszystkich, którym zależy na dobrym wykształceniu polskiego społeczeństwa.

Pierwszy Kongres dotyczyć będzie przede wszystkim jakości edukacji w szkole, jednocześnie poruszy też wagę uczenia się przez całe życie oraz powiązania edukacji, nastawionej na efekty uczenia się, z rynkiem pracy.

Dowiedziałam się właśnie, że zamiar udziału w Kongresie potwierdziło około 2400 osób. Mamy do czynienia z bezprecedensowym spotkaniem polskiego środowiska edukacyjnego.

Popularne posty