19 lutego 2017

Możesz zmienić szkołę! Każdego dnia.

Jak to działa w Akademii Dobrej Edukacji?

Relacja z rozmowy z rodzicem dziecka z klasy piątej: Dziecko się męczy. Jeden z nauczycieli ma bardzo toksyczne relacje z uczniami. Na pewno dzieci mogłyby rozwijać się w tej klasie lepiej. Liczyliśmy, że jakoś dotrwa do szóstej klasy, a potem wybierzemy gimnazjum dające lepsze szanse na rozwój. Jesteśmy załamani tym, że ma męczyć się tak jeszcze kolejne lata…

Opisana sytuacja nie jest rzadkością. Czasem szczęśliwe trafiamy: na dobry skład klasy dziecka, na przyjazną grupę nauczycieli. Jeśli jednak trafimy źle, najczęściej ciągnie się to wszystko przez lata, do ukończenia szkoły. Dzieci często męczą się i źle czują w swoich szkołach. Tymczasem może być inaczej. Trzeba pamiętać, że również w trakcie roku szkolnego lub od każdego nowego roku szkolnego istnieje możliwość przeniesienia dziecka do innej, bardziej przyjaznej szkoły.

Najczęściej proces rekrutacji skupia się na klasach pierwszych, choć ostatnio wyjątkowo popularne stało się ogłoszenie, że szkoły otwierają dodatkowe klasy siódme. W Akademiach Dobrej Edukacji przyjmujemy uczniów w każdym wieku, do wszystkich możliwych klas. Mamy podopiecznych, którzy dołączyli do nas na przykład od klasy drugiej - szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Także takich, którzy dołączyli w klasie czwartej lub piątej, a nawet w klasie trzeciej liceum czy gimnazjum. Najpierw musieliśmy ich trochę poznać i zastanowić się wspólnie, czy będą się dobrze czuli wśród naszych uczniów oraz czy są w stanie osiągać dobre efekty w sposobie pracy, jaki proponujemy. Do zerowej czy pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy liceum oczywiście też zapraszamy nowych uczniów, ale zapraszamy ich również do każdej kolejnej klasy, w tym do klasy siódmej...

Jak pracujemy w Akademiach?

Spotkanie z rodzicami o naszym sposobie pracy

Zakładamy, że grupy, w których uczniowie pracują, są najczęściej różnowiekowe (choć złożone z uczniów w zbliżonym wieku, różniących się najwyżej o 2-3 lata) i co roku trochę inne. Wymagamy pewnej samodzielności, odpowiedzialności. W grupie uczeń może pełnić różne role - tego, od którego uczą się inni, tego, który służy pomocą, albo tego, z którym inni dzielą się wiedzą. Część grup jest tworzona przez samych uczniów, na podstawie ich wyborów. Mogą być to grupy przygotowujące uczniowskie roczne projekty, grupy deklarujące chęć poszerzania wiedzy z konkretnej dziedziny czy grupy o konkretnym poziomie zaawansowania z jakiegoś przedmiotu.

Promowanie z klasy do klasy poprzez klasyfikowanie z wymaganych prawem przedmiotów jest wpisane w życie Akademii, ale o stopniach szkolnych rozmawiamy dopiero pod koniec roku szkolnego. Wcześniej jedynie opisowo informujemy, że z postępami ucznia jest dobrze lub że może być źle (jeśli widzimy zagrożenie brakiem promocji). Wskazujemy konkretne obszary do pracy, staramy się diagnozować predyspozycje, rozwijać zainteresowania. Jeśli diagnozujemy jakieś istotne braki lub inne szczególne potrzeby z podstawowych przedmiotów, uczeń otrzymuje dodatkową pomoc w nauce.

Jak wymagamy w Akademiach?

Co roku szkoła dopasowuje swój sposób organizacji pracy do uczniów, którzy chcą w niej pracować. W trakcie roku szkolnego dołączenie do nas bywa trudniejsze, gdyż nowy uczeń musi wpasować się w istniejącą już grupę, co nie zawsze jest możliwe. Od września budowane są zawsze nowe, nieco zmieniane składy grup, wynikające z uczniowskich diagnoz i potrzeb. Czym wcześniej dostajemy zgłoszenie, tym precyzyjniej możemy przygotować pracę w kolejnym roku. Dlatego warto jak najwcześniej zgłosić swój akces na kolejny rok szkolny.

Warunki rekrutacji do Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku.

Popularne posty