9 stycznia 2016

Zaproszenie na 12 lutego 2016 roku do Gdańska

Kolejne otwarte seminarium o zarządzaniu innowacyjną edukacją, organizowane przez Instytut Dobrej Edukacji, adresowane głównie do grup liderów (3-4-osobowych), zainteresowanych przystąpieniem do realizowania Programu Dobrej Edukacji w już istniejących szkołach lub w szkołach, które dana grupa inicjatywna zamierza powołać, odbędzie się 12 lutego 2016 roku (piątek), w Gdańsku, w godzinach 11-17.Zaproszeni są zarówno przedstawiciele szkół, które już działają i chcą zmienić swój sposób pracy, jak i grupy, które chcą założyć nowe szkoły realizujące Program Dobrej Edukacji. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://dobraedukacja.edu.pl/pl/blog/instytut-dobrej-edukacji-zaprasza-na-seminarium-liderow-ide-2016-o-zarzadzaniu-innowacyjna-edukacja/.

Popularne posty