17 lipca 2016

Organom prowadzącym szkoły i dyrektorom szkół pod rozwagę

Wiemy, że w edukacji nastąpi od września 2017 roku “dobra zmiana”. Nie znamy jednak szczegółów. Nie wiemy, w jakim stopniu szkoły publiczne i niepubliczne zachowają swobodę programową i organizacyjną, na ile prosto będzie można je przekształcić na szkoły nowego rodzaju, jak znacząco trzeba będzie zmienić dotychczasowe, wypracowane lokalnie sposoby działania.

Warto wykorzystać najbliższy rok na twórczą refleksję nad swoją pracą. Jeśli już trzeba coś zmieniać, zmieńmy swój sposób pracy na możliwie nowoczesny, dający jak najwięcej twórczej swobody i uczniom, i nauczycielom, dajmy swoim szkołom szansę na twórczą “ucieczkę do przodu”.

http://technikidobrejedukacji.blogspot.com/
Polecam Państwa uwadze Konferencję Techniki Dobrej Edukacji, współorganizowaną już trzeci raz przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Konferencja odbędzie się w dniach 18 i 19 sierpnia 2016 roku w Gdańsku, będziemy tam zachęcać do współpracy na różnych polach. Zaprezentujemy wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Współpraca na rzecz dobrej edukacji”, sfinansowanego ze środków Fundacji PZU, poświęconych przykładom innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w narracjach dyrektorów szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych. Stworzymy tam też uczestnikom przestrzeń do rozmowy o tym, jak się odnaleźć w "dobrej zmianie".

Chcemy poszerzać grupę szkół realizujących nasz Program Dobrej Edukacji. Oczywiście planujemy jego odpowiednią, zgodną z prawem modyfikację, aby po “dobrej zmianie” dalej mieć w naszych szkołach Dobrą Edukację. Można do grupy szkół realizujących nasz Program dołączyć. Można też włączyć się w opracowywanie naszych założeń pracy, zgodnych z nowymi wymogami prawnymi (gdy tylko one się pojawią…).

Edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi robienie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie, wykorzystująca nowoczesne technologie to cel programowy powstałego w 2012 roku Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów ze środowisk akademickich. Wspólnie przygotowaliśmy program na wszystkie etapy edukacyjne.

Program Dobrej Edukacji, który powstał przy współpracy z przedstawicielami świata akademickiego, zaczął być realizowany w 2013 roku w założonych wówczas i prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja szkołach – Akademiach Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku.

W Akademiach Dobrej Edukacji staramy się dać uczniom poczucie, że nauka może być atrakcyjna i ciekawa, szczególnie, gdy ma się wpływ na to, czego się uczy, w jakiej kolejności oraz na jakim poziomie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczniów, którzy męczą się lub nudzą w tradycyjnie zorganizowanej szkole, czują, że tracą tam czas lub że szkoła nie daje im takich szans rozwojowych, jakich by chcieli i potrzebowali.

Istota proponowanej innowacji polega na zmianie metody pracy z uczniem. Nauka odbywa się bez systemu klasowo-lekcyjnego oraz tradycyjnego szkolnego oceniania przy pomocy stopni. Profesjonalni nauczyciele są do dyspozycji uczniów, prowadzą zajęcia, wskazują materiały edukacyjne, są przewodnikami po swoich dziedzinach. Uczeń podąża swoją Indywidualną Drogą Edukacyjnego Rozwoju, ma swojego mentora, z którym ją planuje, który towarzyszy mu w rozwoju, współpracuje z jego rodzicami i nauczycielami oraz przygotowuje trymestralne informacje opisowe o jego postępach.

Jeśli idea tak zorganizowanej edukacji jest Wam bliska, dołączcie do nas. Więcej informacji o naszej Konferencji: http://technikidobrejedukacji.blogspot.com/.


Planujemy też - wspólnie z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych - uruchomienie od października 2016 roku rocznych studiów podyplomowych przygotowujących do organizowania pracy edukacyjnej w sposób spersonalizowany. Będziemy tam dzielić się doświadczeniem uzyskanym przy tworzeniu Akademii Dobrej Edukacji. Informacje o przygotowywanych studiach są na stronie internetowej Instytutu Dobrej Edukacji: http://dobraedukacja.edu.pl/pl/studia-podyplomowe/ oraz na stronie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych: http://www.pja.edu.pl/studia-podyplomowe-kursy/podyplomowe/edukacja-spersonalizowana.

Zapraszamy serdecznie!

Popularne posty