22 listopada 2009

Jak wzmocnić nauczycieli

Dyskusja na panelu oświatowym organizowanym z okazji dwulecia rządu pokazała kilka głównych oczekiwań środowisk oświatowych, wskazywanych jako zaniechania w obszarze edukacji.

Z sali padło wyraziste oczekiwanie co do bardziej radykalnej zmiany ustawy Karta Nauczyciela, uważanej za głównego hamulcowego zmian. Padła także propozycja zmienienia algorytmu podziału oświatowej części subwencji ogólnej, polegająca na innym zdefiniowaniu tam obszarów wiejskich, związanym z gęstością zaludnienia (jak w OECD), a także na objęciu przedszkoli subwencją. Wskazano jeszcze na potrzebę poświęcenia większej uwagi wspieraniu nauczycieli oraz lepszego docierania z informacjami o zmianach w edukacji do szerokiej opinii publicznej.

Znaczące podniesienie wynagrodzeń, zagwarantowanie wypłacania ich w odpowiedniej wysokości przez samorządy, najbardziej istotne poprawianie sytuacji nauczycieli początkujących, to za mało, aby odpowiednio doceniać nauczycieli. Również wiele listów otrzymywanych od Państwa – Nauczycieli za pośrednictwem tego bloga wskazuje, że system awansu – aby nadal spełniał swoje cele – wymaga modernizacji. Prowadzenie prac nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela powinno iść w kierunku wzmocnienia prestiżu zawodu nauczyciela oraz poszerzenia możliwości awansowania, motywowania, lepszego wynagradzania i wyróżniania nauczycieli najlepiej pracujących. Szczególnie, że oczekiwania od nauczycieli rosną. Nauczyciel stał się wyraźnie odpowiedzialny za to, czego i jak uczy, stoi przed nim konieczność osiągnięcia wymagań precyzyjnie zdefiniowanych w podstawie programowej, ale programy nauczania oraz pomoce i materiały dydaktyczne mogą być przez niego swobodnie dobierane i tworzone. Nauczyciele – i szkoła – mają za zadanie tak organizować pracę, żeby jak najlepiej wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom, trudnościom, zainteresowaniom uczniów.

Zgłaszane w dyskusji postulaty z pewnością wymagają analizy i przygotowania konkretnych propozycji.

Popularne posty