3 czerwca 2017

Edukacja spersonalizowana

Personalizację należy rozumieć nie tylko jako indywidualne dostosowanie metod czy tempa pracy, ale przede wszystkim jako zaplanowanie dla każdego ucznia indywidualnych osiągnięć edukacyjnych – spersonalizowana edukacja to różne cele dla różnych uczniów. Potrzebne jest organizowanie edukacji w sposób pozwalający każdemu uczniowi na osiąganie w optymalny dla siebie sposób i we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę swoich sił.

To przekonanie stało u podstaw myślenia organizatorów Akademii Dobrej Edukacji. Nasz kierunek na edukację spersonalizowaną jest niezależny od zmian systemu szkolnego. Planowanie pracy podążające za uczniem, jego potrzebami i predyspozycjami, pomoc w przezwyciężaniu trudności, rozwijanie talentów, rozbudzanie pasji, są możliwe w każdej szkolnej strukturze. Rozwijając Program Dobrej Edukacji spotykamy się z coraz większym zainteresowaniem. Nasze szkoły - Akademie Dobrej Edukacji - funkcjonują w Gdańsku, Warszawie, Jarocinie i Jabłonnie. Inicjatorami ich powstania byli nauczyciele-rodzice pragnący dla swoich dzieci edukacji dostosowanej do potrzeb oraz nauczyciele-naukowcy, poszukujący dobrych, przyszłościowych rozwiązań edukacyjnych. Główną trudnością w rozwoju Akademii pod tymi adresami jest obecnie ograniczona powierzchnia lokali szkolnych, gdyż aby pomieścić wszystkich zainteresowanych i zorganizować im edukację w sposób naprawdę odpowiedni, stale potrzebujemy coraz więcej miejsca.

Chcąc upowszechniać podstawy naszej działalności i podnosić kompetencje kadr oświatowych, zostaliśmy współorganizatorami - razem z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych - studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej. Zapisując się na nie w kolejnym roku będzie można też dodatkowo nabyć kwalifikacje pedagogiczne lub kwalifikacje do zarządzania oświatą, lub z zakresu pedagogiki specjalnej (ten ostatni kierunek będzie proponowany w tym roku po raz pierwszy).

Uczestnicy studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej w roku akademickim 2016/17.

Jesteśmy nastawieni na rozwój naszej koncepcji i metod pracy bez względu na oświatowe zmiany prawne i strukturalne. Powstaje właśnie strona z naszym programem dostosowanym do wprowadzanych zmian prawnych. Postaraliśmy się na niej w sposób możliwie najprzystępniejszy opisać, jak w Akademiach funkcjonuje uczeń, rodzic i nauczyciel. Przymierzając się do pełnienia tych ról w naszych Akademiach, warto zacząć od przeczytania tych tekstów.
Analiza ze strony: http://dobraedukacja.edu.pl/instytut/.