20 października 2019

Jakie mamy ograniczenia prawne oraz pomysły dotyczące szkolnego oceniania?

Na spotkaniu przedstawicieli zainteresowanych współpracą szkół z całej Polski zorganizowanym 16 i 17 października 2019 roku w Gdańsku kadra z różnych szkół przedstawiała i porównywała swoje sposoby oceniania zachowania i przedmiotowego. Okazało się to mocno inspirujące. Przy okazji towarzyszyła nam refleksja, czy na pewno wszystko to, co robimy lub powinniśmy robić w szkole służy dobrej edukacji.

Czynności przy codziennej nauczycielskiej pracy i ocenianiu staraliśmy się pogrupować na:Proponuję Szanownym Czytelnikom tego bloga wykonanie podobnego ćwiczenia. Do jakiej kategorii (wymagane prawem przydatne, własnego pomysłu przydatne, własnego pomysłu nadmierne, wymagane prawem nadmierne) zaliczylibyście wymienione niżej czynności przy codziennej pracy i ocenianiu (może chcielibyście też uzupełnić jakoś tę listę?):

 • Poinformowanie o wymaganiach programowych (na każdy stopień, z każdego przedmiotu, inaczej...)
 • Pomoc uczniom w nauce (w tym planowanie pracy, udzielanie bieżącej informacji zwrotnej, ale bez dokumentacji)
 • Dokumentacja przebiegu nauczania
 • Dokumentacja frekwencji
 • Dokumentacja bieżącego oceniania
 • Ocenianie zachowania
 • Informacje okresowe o postępach (nie mające charakteru klasyfikacji okresowej)
 • Dokumentacja okresowej klasyfikacji
 • Wystawianie ocen proponowanych i ich poprawianie
 • Oceny z przedmiotów w stopniach na koniec roku szkolnego
 • Egzaminy klasyfikacyjne jako możliwość dostępna dla wszystkich zamiast "zwykłego" oceniania
 • Dyplomy własnego pomysłu na koniec roku szkolnego
 • Wystawianie świadectw zgodnie z przepisami


Czy lepiej byłoby nam w szkole bez części tych działań?
Co jest naprawdę przydatne i do czego?

Uwaga: niektóre z wymienionych działań należą do tych własnego pomysłu, które są obecne w szkołach biorących udział w dyskusji, pewnie przedstawiciele innych szkół mogliby je zastąpić innymi.

Pomysły z Bednarskiej Szkoły Realnej
Ocenianie w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku