8 stycznia 2018

W Nowym Roku nowe Akademie

W ubiegłym roku minęło pięć lat od założenia Stowarzyszenia Dobra Edukacja. W tym roku będziemy obchodzić piątą rocznicę powstania pierwszych szkół - Akademii Dobrej Edukacji, założonych przez nasze Stowarzyszenie. Jest to pewnie moment, w którym warto na nowo przemyśleć, jaki powinien być dalszy model naszego rozwoju.

Beata i Jacek Staniszewscy - inicjatorzy powstania warszawskiej Akademii -
w sierpniu 2014 roku na I Konferencji Techniki Dobrej Edukacji

W roku szkolnym 2013/14 zaczęliśmy od jednej szkoły podstawowej, założonej w Warszawie oraz jednego gimnazjum, jednego liceum i poradni, powstałych w Gdańsku, pracujących zgodnie z wypracowanymi wspólnie założeniami. W kolejnych latach - 2014/15 i 2015/16 - uczniowie zapisani do naszych pierwszych szkół uczyli się na co dzień w tych szkołach, ale czasem też pod innymi adresami - w kilku punktach edukacji domowej, które zorganizowali aktywni rodzice lub nauczyciele. Od września 2015 roku zaczęły pracę: szkoła podstawowa w Gdańsku, szkoła podstawowa w Jarocinie oraz punkt przedszkolny w Legionowie.

Podczas I Konferencji Techniki Dobrej Edukacji wspólnie z Katarzyną Kichler (po lewej), zarządzającą wówczas Poradnią i Anną Florek (po prawej), zarządzającą gdańską Akademią

Pierwotnie statuty i formułę Akademii Dobrej Edukacji przygotowaliśmy tak, aby umożliwić pracę bez wielu ograniczeń prawnych. Wszystkie dzieci zostawały uczniami na podstawie decyzji o edukacji domowej, co znakomicie ograniczało potrzeby prowadzenia dokumentacji. Bieżąca praca szkoły była organizowana we współpracy i pod nadzorem rodziców jako edukacja domowa. Ta formuła obowiązywała w Akademiach do grudnia 2015 roku.

Grudzień 2015 roku okazał się punktem zwrotnym. Dotychczasowe doświadczenia oraz zmiany prawne stały się przyczyną zmiany formuły naszego działania i rozwoju. Fakt, że od stycznia 2016 roku dotacja na ucznia “domowego” została obcięta o 40% rozporządzeniem wydanym w połowie grudnia, skłonił nas do przygotowania w trybie pilnym zmian w statutach i wyjścia, gdzie tylko się dało, z formuły “domowej”. Jako “domowych” zostawiliśmy jedynie uczniów faktycznie uczących się bez codziennego chodzenia do naszych Akademii.

Podjęliśmy decyzję, aby zaniechać prowadzenia punktów edukacji domowej. Pod niektórymi adresami zostało jeszcze w kolejnym roku szkolnym po kilku uczących się razem “domowo” uczniów, ale zaczęliśmy ich traktować jako po prostu pojedynczych uczniów “domowych” i przestaliśmy  promować te adresy.

Od września 2016 roku, w zespole z przedszkolem, rozpoczęła swoje funkcjonowanie szkoła podstawowa w Jabłonnie. Powstała ona na bazie punktu przedszkolnego, działającego od września 2015 roku w Legionowie. Szkoły podstawowe w Warszawie i Jarocinie zostały połączone w zespoły z utworzonymi wówczas pod tymi samymi adresami gimnazjami.

W Instytucie Dobrej Edukacji przygotowaliśmy program studiów podyplomowych z edukacji spersonalizowanej, aby dzielić się swoim doświadczeniem w sposób bardziej uporządkowany. Od października 2016 roku, we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, nastąpiło uruchomienie tych studiów, a w kolejnym roku akademickim liczba zapisanych na nie studentów wzrosła.
Joanna Berdzik, obecnie kierująca naszymi studiami podyplomowymi,
na II Konferencji Techniki Dobrej Edukacji

Na kolejnym zakręcie znaleźliśmy się wraz ze zmianami strukturalnymi i programowymi wprowadzanymi w polskim systemie oświaty. Przygotowaliśmy, na podstawie efektów kilkumiesięcznej współpracy kadry wszystkich Akademii, kolejną, zmodyfikowaną wersję Programu Dobrej Edukacji, dostosowaną do zmian prawnych wchodzących w systemie edukacji, obowiązującą w Akademiach od roku szkolnego 2017/18.

Rozwój szkół i placówek Stowarzyszenia napotyka na bariery różnego rodzaju: prawne, lokalowe, kadrowe. Wszystkie istniejące Akademie poszukują możliwości poprawienia swoich warunków lokalowych, aby dalej się rozwijać. W Jarocinie planowane jest założenie liceum na bazie gimnazjum, w Gdańsku chcielibyśmy uruchomić przedszkole. Zaawansowane są przygotowania do zarejestrowania i uruchomienia od kolejnego roku szkolnego dwóch nowych szkół podstawowych, pracujących zgodnie z naszym Programem - w Pruszczu Gdańskim i w Koszalinie.

Przed nami w tym roku kolejne spotkania i dyskusje naszych liderów. Zastanawiamy się, w jaki sposób najlepiej się teraz swoim doświadczeniem dzielić, jak upowszechniać wypracowane przez nas standardy.