30 maja 2015

Zaproszenie do innowacyjnych szkół, zaproszenie do spotkania na konferencji

Rozwiązania najbardziej odpowiednie dla szkoły przyszłości są obecnie poszukiwane w wielu krajach na świecie. W Polsce też skupiamy entuzjastów dobrej edukacji, którzy chcą tworzyć i upowszechniać pewne przyszłościowe, innowacyjne, edukacyjne rozwiązania.

Dwa lata temu pisałam o misji i celach założonego przeze mnie w 2012 roku wraz z grupą przyjaciół Stowarzyszenia Dobra Edukacja http://katarzynahall.blogspot.com/2013/06/jak-bedzie-zmieniac-sie-edukacja.html. Nasza inicjatywa rozwija się.

Jak i gdzie obecnie zapisać dzieci do Akademii Dobrej Edukacji, zakładanych przez nasze Stowarzyszenie, można przeczytać na stronie Instytutu Dobrej Edukacji: http://ide.dobraedukacja.edu.pl/2015/05/prowadzimy-nabor-uczniow-do-akademii.html. Grupy inicjatywne, które ukonstytuowały się po Seminarium dla liderów Dobrej Edukacji, organizowanym w styczniu tego roku, działają prężnie i zapraszają uczniów, rodziców i nauczycieli do włączenia się we współtworzenie kolejnych Akademii. Pewnie za rok będzie tych możliwości jeszcze więcej, bo zgłaszają się też potencjalni organizatorzy z innych miejsc.Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą współtworzyć sposób organizacji pracy szkoły przyszłości lub mają ofertę, która może istotnie pomóc w zmianie sposobu organizacji edukacji, na II Konferencję Techniki Dobrej Edukacji, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 19-21 sierpnia 1015 roku. Tekst zaproszenia, opis warunków uczestnictwa oraz formularz do zgłaszania się, znajduje się na stronie Konferencji: http://technikidobrejedukacji.blogspot.com/2015/05/zaproszenie-2015.html. Może po Konferencja wyłonią się także następne grupy inicjatywne, planujące zorganizowanie nowych Akademii?

Aby dobrze wspierać uczniów i nauczycieli Akademii, utworzyliśmy Instytut Dobrej Edukacji zawierający poradnię psychologiczno-pedagogiczną i placówkę doskonalenia nauczycieli. We wszystkich tworzonych Akademiach będą punkty konsultacyjne Instytutu, aby kadra mogła mieć od startu jak najlepszą pomoc. Akademie mają pracować możliwie najbardziej jednolicie, przestrzegając tych samych, wspólnych założeń i realizując ten sam Program Dobrej Edukacji, stale - między innymi dzięki wsparciu Fundacji PZU - doskonalony przez Instytut, we współpracy z kadrą wszystkich Akademii.

Chcemy jak najlepiej pomagać naszym entuzjastom, lokalnym liderom Dobrej Edukacji, mieć dla nich jak najwięcej czasu, energii, uwagi, organizować im kompetentną pomoc - prawną, księgową, administracyjną - i wsparcie organizacyjno-metodyczne.

Zapraszamy:
do zaufania naszym ideom,
do współpracy z Instytutem Dobrej Edukacji,
do współtworzenia Programu Dobrej Edukacji,
do zapisywania dzieci do Akademii Dobrej Edukacji,
do udziału w II Konferencji Techniki Dobrej Edukacji.