7 lutego 2015

Po seminarium Instytutu Dobrej Edukacji - będą nowe Akademie

Naszym wspólnym celem jest praktyczne pokazanie wizji edukacji, którą cechuje: otwarta szkolna przestrzeń, autentyczna współpraca, wyjście ze szkoły, naturalne środowisko technologii i indywidualne drogi uczniowskiego rozwoju.

Program Dobrej Edukacji to:
- personalizacja edukacji – odpowiednio dobrane, zgodne z predyspozycjami, różne cele dla różnych uczniów, zamiast dla wszystkich te same;
- wymagania programowe dostosowane zgodnie ze zdolnościami i zainteresowaniami uczniów;
- droga rozwoju włączająca także uczniów z niepełnosprawnościami do życia społecznego i zawodowego;
- wykorzystanie nowoczesnych technologii do planowania i realizowania edukacji spersonalizowanej;
- aktywna, ważna rola nauczyciela, który jest do dyspozycji uczniów, ale bez systemu klasowo-lekcyjnego.

Wszyscy, którzy mają kwalifikacje pedagogiczne, chcą wdrażać tę wizję zgodnie ze swoją najlepszą wolą i wyczuciem pedagogicznym, mogą włączyć się w budowanie i realizowanie Programu Dobrej Edukacji. Stowarzyszenie Dobra Edukacja pomaga wpisać się w formalne wymagania polskiego systemu edukacji, ale jednocześnie mieć jak największe poczucie twórczej swobody w realizowaniu przyjętej ogólnej wizji. Służy temu zakładanie szkół nazywanych Akademiami Dobrej Edukacji, podejmujących się edukacji zgodnie z przyjętymi założeniami.

Stowarzyszenie Dobra Edukacja jest obecnie organem prowadzącym następujące podmioty: Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie - szkoła podstawowa (dyrektor - Beata Staniszewska); Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku - zespół szkół (dyrektor - Anna Florek); Instytut Dobrej Edukacji w Gdańsku - zespół placówek oświatowych (dyrektor - Katarzyna Kichler). W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Katarzyna Hall - prezes oraz członkowie Zarządu - Hanna Rodzyn i Jacek Staniszewski.


Instytut Dobrej Edukacji działa przy istniejących Akademiach oraz ma swój punkt konsultacyjny w Józefowie, gdzie od września 2014 roku prowadzone są konsultacje dla uczniów oraz starania zmierzające do zarejestrowania kolejnej Akademii.

Stowarzyszenie może ogłosić otwarcie kolejnych punktów konsultacyjnych Instytutu po osobistych rozmowach i uzgodnieniach prezesa oraz kilku osób aktywnych w Stowarzyszeniu z odpowiednimi grupami inicjatywnymi, które mają za zadanie wskazać osobę kierującą i odbierany przez nią numer telefonu. Stowarzyszenie przyznaje jej adres mailowy. Punkt Instytutu Dobrej Edukacji zaczyna swoje funkcjonowanie, gdy uda się zorganizować choćby tymczasowy adres fizyczny, pod którym regularnie prowadzone są dyżury i spotkania dla zainteresowanych współpracą nauczycieli, rodziców i ich dzieci.

Kolejne grupy inicjatywne ukonstytuowały się po Seminarium Instytutu Dobrej Edukacji zorganizowanym 30 i 31 stycznia 2015 roku. Można do nich dołączyć, także można tworzyć następne grupy, podejmować rozmowy w sprawie tworzenia nowych Akademii Dobrej Edukacji.

Grupy, do których już można dołączyć, napisać, nawiązać kontakt, aby pomóc tworzyć kolejną Akademię:
Anna Kleniewska kieruje punktem konsultacyjnym Instytutu Dobrej Edukacji w Józefowie: anna.kleniewska@dobraedukacja.edu.pl, tel. 607 365 270, http://jozefow.dobraedukacja.edu.pl. Agnieszka Dąbrowska kieruje organizowaniem punktu konsultacyjnego Instytutu Dobrej Edukacji na warszawskich Bielanach: agnieszka.dabrowska@dobraedukacja.edu.pl, tel 604 400 382.
Karolina Żelazowska kieruje organizowaniem punktu konsultacyjnego Instytutu Dobrej Edukacji w Olsztynie: karolina.zelazowska@dobraedukacja.edu.pl, tel. 606 190 184.
Agnieszka Borek kieruje organizowaniem punktu konsultacyjnego Instytutu Dobrej Edukacji w podwarszawskim Lesznie: agnieszka.borek@dobraedukacja.edu.pl.
Ewa Bartoszek kieruje organizowaniem punktu konsultacyjnego Instytutu Dobrej Edukacji w Jarocinie: ewa.bartoszek@dobraedukacja.edu.pl.

Kilka innych grup także deklaruje zainteresowanie współpracą ze Stowarzyszeniem. Jeśli chcecie utworzyć nową grupę, spotkać się z osobami działającymi w Stowarzyszeniu, zakładać w swoim środowisku nową Akademię, napiszcie do nas: biuro@dobraeduakcja.edu.pl. Zapraszamy do współpracy!

Więcej o zorganizowanym Seminarium: Zaproszenie do tworzenia kolejnych Akademii Dobrej Edukacji.

Więcej o Programie Dobrej Edukacji: Techniki Dobrej Edukacji.