24 marca 2013

Edukacja domowa w szkole

Szkoła bez klas i tradycyjnego planu lekcji?
Tempo nauki zgodne z możliwościami każdego ucznia?
Program edukacyjny dostosowany do zainteresowań?
Maksymalne postępy dzięki indywidualnemu podejściu?
Takie pytania pojawiły się jako zapowiedzi nowej inicjatywy oświatowej.
Spotkanie o ideach Dobrej Edukacji na Uniwersytecie Gdańskim
Edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi robienie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie, wykorzystująca nowoczesne technologie to cel programowy grupy przyjaciół ze Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów ze środowisk akademickich. Wspólnie przygotowujemy programy na wszystkie etapy edukacyjne. Aby wdrożyć wypracowaną koncepcję tworzymy szkoły, które rozpoczną działalność we wrześniu 2013 roku. Nazwaliśmy je Akademiami Dobrej Edukacji.
Dzięki różnym szczęśliwym zbiegom okoliczności pozyskaliśmy miejsce dla tych nowych inicjatyw w już istniejących szkołach. Obecna sytuacja demograficzna sprawia, że wiele szkolnych budynków jest trochę za dużych w stosunku do liczby uczniów. Jednak nadal są potrzebne. Poszczególne szkoły mają swoją ofertę i znaczenie dla swoich środowisk. W tej sytuacji z jednej strony mogą kontynuować swoją tradycję, a z drugiej dać szansę rozwijać się nowym inicjatywom, stanowiącym dla nich pewne uzupełnienie.
W Gdańsku rozpoczynamy nabór do Akademii Dobrej Edukacji na poziomie liceum i gimnazjum. Siedziba gdańskiej Akademii będzie znajdować się na ostatnim piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 60, ul. Chłopska 64.
W Warszawie prowadzimy zapisy do szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Siedziba warszawskiej Akademii Dobrej Edukacji najprawdopodobniej znajdzie się na parterze budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wolność 1/3.
Czyli szkoła podstawowa zacznie swoje życie w istniejącym, warszawskim liceum, zaś nowe liceum i gimnazjum w gdańskiej szkole podstawowej.
Jak na nowoczesne szkoły przystało, zgłoszenia do obu Akademii przyjmujemy także internetowo.
Szkoła będzie płatna. Na początek trzeba ją wyposażyć. Będziemy zaczynać od niewielkiej liczby uczniów – aby szkoła mogła rozwijać się harmonijnie, liczba uczniów musi przyrastać stopniowo. Koszt jej zorganizowania i prowadzenia będzie wyższy niż otrzymywane na uczniów państwowe dotacje. Jednak Stowarzyszenie gwarantuje, że opłaty będą wynosić tylko tyle, ile będzie potrzebne na pokrycie niezbędnych wydatków, a w ustalaniu budżetu będą brali udział przedstawiciele rodziców i nauczycieli. Im więcej uda się zgromadzić uczniów, tym łatwiej będzie zbilansować budżet – dzięki temu szkoła może okazać się tańsza dla rodziców. Początkowe czesne będzie porównywalne z tym w konkurencyjnych szkołach. Budżet będzie uzgadniany z Radą Rozwoju Akademii, czyli współpracującymi ze sobą przedstawicielami Stowarzyszenia, nauczycieli i rodziców.
W proponowanej przez nas ofercie edukacyjnej możliwe jest zarówno bezpośrednie korzystanie z pełnej oferty zajęć, jak i ograniczenie się do korzystania z konsultacji internetowych. W tym drugim wypadku większą część odpowiedzialności za kierowanie uczeniem się dziecka przejmują rodzice. Czesne wówczas wynosi 50% stawki za ofertę pełną.

Wszyscy zapisani uczniowie otrzymują w ramach czesnego:
  1. Szkolny tablet z dostępem do Internetu i potrzebne materiały edukacyjne.
  2. Pod koniec sierpnia zajęcia adaptacyjne i wstępną diagnozę oraz plan pracy na pierwszy trymestr.
  3. Co trymestr obowiązkowy kontakt bezpośredni ucznia i rodziców z Akademią – nauczyciele przedstawiają rodzicom opisową informację dotyczącą poziomu wiedzy ucznia oraz wspólnie z uczniem i jego rodzicami planują pracę na kolejny trymestr.
  4. Na koniec roku szkolnego końcową ocenę klasyfikacyjną wynikającą z opisowych ocen trymestralnych. Możliwość zorganizowania końcowego egzaminu klasyfikacyjnego, również w wypadku braku systematycznego kontaktu z Akademią.
  5. Każdego tygodnia, drogą elektroniczną i bezpośrednio, odpowiadanie przez nauczycieli na pytania uczniów i rodziców.

Akademie Dobrej Edukacji zapraszają!
W roku szkolnym 2013/2014 zapraszamy tylko do liceum i gimnazjum w Gdańsku oraz do szkoły podstawowej w Warszawie. Natomiast, jeśli tylko zgłosi się do nas lokalna grupa inicjatywna, widząca przestrzeń, zarówno lokalową, jak i w postaci społecznej potrzeby, dla kolejnej szkoły, Stowarzyszenie chętnie podejmie się w następnych latach jej prowadzenia – w nowych miejscach, zgodnie z obecnie przygotowywaną i po pierwszych latach wdrażania sprawdzoną koncepcją.